Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.   Ludzie z niepełnosprawnością zarówno intelektualną jak i ruchową są najbardziej zepchniętą na margines społeczny grupą społeczną. Proces ich rehabilitacji społecznej i zawodowej polega na działaniach służących zapobieganiu bezradności, wykluczeniu i izolacji społecznej co w konsekwencji prowadzi do samorealizacji i spełnionego życia. Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym jest możliwość podjęcia pracy, która zapobiega wykluczeniu społecznemu. Każdy bowiem ma prawo wnosić swój wkład w życie społeczne w postaci pracy dającej zaspokojenie finansowej niezależności i rozwoju osobistego.